Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego

SIWZ olej opałowy 122018 (2)

Formularz informacyjny_RODO_zamówienia publiczne

bzp.uzp.gov.pl_

Ogłoszenie olej 112018

Zal_1_Formularz_oferty_olej_opalowy_122018

Zal_1A_formularz cenowy_olej_opalowy_122018 Zal_2_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia_olej_122018 Zal_3_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_olej_122018 Zal_4_oswiadczenie_grupa_kapitalowa_olej_122018

Zal_5_wzór umowy dostawy_olej_122018