Kurs przedsiębiorczości w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI”

13Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej może okazać się nie lada wyzwaniem zwłaszcza gdy osoba jest młoda i nowa na rynku pracy. Dzięki kursowi przedsiębiorczości, który odbył się w CKiW OHP w Oleśnicy w ramach projektu „Obudź swój potencjał” uczestnicy nie będą mieli już żadnych wątpliwości jak prowadzić firmę w polskich uwarunkowaniach ekonomicznych i podatkowych. Kurs przedsiębiorczości realizowany w ramach projektu […]

Read more

Kurs komputerowy podstawowy w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI”

Ta forma wsparcia została zaplanowana dla 2 uczestników, którzy posiadają podstawowe umiejętności dotyczące obsługi komputera, bądź też dotychczas nie używały komputera i chcą nauczyć się jego obsługi. Warsztaty trwające 30 godzin miały za zadanie pokazać jak korzystać z różnych programów komputerowych, zgodnie z zainteresowaniami oraz umiejętnościami uczestników. Podstawowy kurs komputerowy swoim zakresem obejmował korzystanie z programów biurowych, ale i naukę […]

Read more

Projekty OHP realizowane w naszej jednostce

„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET – Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenie do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia […]

Read more

Zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy trwa realizacja ogólnopolskiego projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Pierwsza grupa dziesięciu osób przeszła indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – Anną Jóźwiak, po których według harmonogramu zajęć następowały grupowe spotkania. Podczas zajęć doradca zawodowy przeprowadzał diagnozę predyspozycji zawodowych poszczególnych uczestników oraz […]

Read more

Nowa edycja Ginących Zawodów 2016

„Ginące zawody pomysłem na przyszłość” to projekt realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy, którego celem jest uchronienie przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła. Zawody rzemieślnicze, które zostały wyparte z rynku i  zapomniane  przez powszechną uniwersalizację i unifikację, w ostatnim okresie przechodzą falę ponownego zainteresowania. Moda na umiejętności rzemieślnicze i ekologiczny styl życia oraz tradycyjne, staranne wykonanie, urokliwość procesu produkcji oraz dbałość o […]

Read more
1 23 24 25 26 27