Kurs zawodowy: kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacją paznokci w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI”

W dzisiejszych czasach wygląd jest równie ważny co walory osobowościowe. Jeszcze kilkanaście lat temu niewiele kobiet korzystało z usług kosmetyczki, ale od tego czasu wiele się zmieniło co pokazują coraz to nowe salony pojawiające się na polskim rynku pracy. CKiW OHP w Oleśnicy będące realizatorem projektu „Obudź swój potencjał” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia […]

Read more

Kurs zawodowy: spawacz metoda MAG w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI”

Wraz z dniem 12 listopada bieżącego roku czterech uczestników projektu „Obudź swój potencjał”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zdobyła uprawnienia w zawodzie spawacz metodą MAG. „Obudź swój potencjał – YEI” jest projektem skierowanym do grupy młodych osób w wieku 18-24 lata, którzy nie pracują, nie uczą się, ani nie szkolą przygotowanym po […]

Read more

Kurs przedsiębiorczości w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI”

13Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej może okazać się nie lada wyzwaniem zwłaszcza gdy osoba jest młoda i nowa na rynku pracy. Dzięki kursowi przedsiębiorczości, który odbył się w CKiW OHP w Oleśnicy w ramach projektu „Obudź swój potencjał” uczestnicy nie będą mieli już żadnych wątpliwości jak prowadzić firmę w polskich uwarunkowaniach ekonomicznych i podatkowych. Kurs przedsiębiorczości realizowany w ramach projektu […]

Read more

Kurs komputerowy podstawowy w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI”

Ta forma wsparcia została zaplanowana dla 2 uczestników, którzy posiadają podstawowe umiejętności dotyczące obsługi komputera, bądź też dotychczas nie używały komputera i chcą nauczyć się jego obsługi. Warsztaty trwające 30 godzin miały za zadanie pokazać jak korzystać z różnych programów komputerowych, zgodnie z zainteresowaniami oraz umiejętnościami uczestników. Podstawowy kurs komputerowy swoim zakresem obejmował korzystanie z programów biurowych, ale i naukę […]

Read more

Projekty OHP realizowane w naszej jednostce

„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET – Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenie do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia […]

Read more
1 6 7 8 9 10