Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne przeprowadzenia kursu językowego w ramach projektu „Akcja Aktywizacja -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, tj. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu językowego angielskiego „Akcja Aktywizacja– YEI” stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przetarg:  Przetargi aktualne Załącznik:  ogloszenie_jezykowy_aa.pdf wznus_kursy_jezykowe_aa_092016.pdf […]

Read more

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, tj. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 4 uczestników projektu „Obudź swój potencjał-YEI”- stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. […]

Read more

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, tj. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 2 uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przetarg:  […]

Read more

Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie kursu komputerowego.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego na podstawie art. 138g – 138s ustawy pzp na przeprowadzenie  kursu komputerowego dla uczestników projektu „*Obudź swój potencjał – YEI*”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przetarg:  Przetargi rozstrzygnięte Załącznik:  03_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_komputerowe_osp_092016.pdf Source: Przetargi

Read more
1 40 41 42 43 44 48