Ogłoszenie przetargu na remont dachu na segmencie A Zamku Książęcego w Oleśnicy

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w przetargu na wykonanie robót remontowych zewnętrznej połaci dachu od strony parku wraz z naprawą obróbek blacharskich, wymianą rynien oraz remontem kominów powyżej połaci dachu na segmencie „A” Zamku Książęcego w Oleśnicy, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Dolnośląskiego. Przetarg: Przetargi aktualne Załącznik: ogloszenie-o-zamowieniu siwz-remont-dachu-a-ckiw-092016 zal-1-6_do_siwz_dach_a_092016 zal-7_wzor_umowa_remont_dachu_14_09_2016_nr zal-8_-przedmiar zal-9_specyfikacja-techniczna-wykonania-i-i-odbioru-robot-budowl  

Read more

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne przeprowadzenia kursu komputerowego w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, tj. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie podstawowym dla 2 uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, oraz kursu ECDL lub innego równowaznego dla 4 uczestników projektu „Obudź swój potencjał-YEI”- stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na […]

Read more

Rozpoznanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.B w ramach realizacji projektu „Obudź swój potencjał-YEI”.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat.B zgodnie z poniższymi wymaganiami i opisem przedmiotu rozpoznania cenowego. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.  B  dla 4 osób w wieku 18-24 lata w wymiarze 60 godzin na osobę (w tym min. 30 godzin zajęć teoretycznych […]

Read more

Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI”

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego na podstawie art. 138g – 138s ustawy pzp na przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „*Obudź swój potencjał – YEI*”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przetarg:  Przetargi rozstrzygnięte Załącznik:  03_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_psycholog_osp_082016.pdf […]

Read more

Rozpoznanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na żywność w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny na żywność zgodnie z poniższymi wymaganiami i opisem przedmiotu rozpoznania cenowego, służącego do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. Szacowanie należy odesłać pod adres email: projekty-olesnica@ohp.pl Informacje pod nr telefonu: 071 314 20 12 lub 537353327   Załącznik: zywienie tabela produktów

Read more
1 40 41 42 43 44 45