Rozpoznanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na żywność w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny na żywność zgodnie z poniższymi wymaganiami i opisem przedmiotu rozpoznania cenowego, służącego do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. Szacowanie należy odesłać pod adres email: projekty-olesnica@ohp.pl Informacje pod nr telefonu: 071 314 20 12 lub 537353327   Załącznik: zywienie tabela produktów

Read more

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne przeprowadzenie kursu językowego w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, tj. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu językowego dla 4 uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przetarg:  […]

Read more

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, tj. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przetarg:  Przetargi […]

Read more

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, tj. na przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 20 uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja […]

Read more

Rozpoznanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na kursy komputerowe w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości przeprowadzenia kursu komputerowego podstawowego oraz kursu typu ECDL zgodnie z poniższymi wymaganiami i opisem przedmiotu rozpoznania cenowego. Przedmiotem rozeznania rynku jest konieczność ustalenia wartości netto obejmującej przeprowadzenie kursów dla młodzieży w wieku 18-24 lata, nieuczącej się i niepracującej, w podziale na dwa zadania częściowe: Zadanie […]

Read more
1 84 85 86 87 88 89