ROSZM

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży

Wpis ROSZM do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży (ROSZM) jest jednostką organizacyjną, której podstawowym zadaniem jest organizowanie i realizowanie szkoleń dla młodzieży do 25 roku życia, wymagającej przekwalifikowania stosownie do potrzeb lokalnego rynku pracy. Tworzenie dla młodych osób, a w szczególności młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentów oraz uczestników OHP możliwości zdobycia, podnoszenia, doskonalenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

Podstawowe zadania:

Diagnozowanie lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na określoną ofertę szkoleń.

Przygotowanie oferty oraz realizacja kursów i szkoleń podnoszących
i uzupełniających kwalifikacje zawodowe młodzieży w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy.

Organizowanie szkoleń zawodowych m.in. na zlecenie innych jednostek OHP – grupy zamknięte i skierowania indywidualne oraz na podstawie bieżących analiz zapotrzebowania klientów zewnętrznych (grupy otwarte), a także dla osób rekrutowanych na podstawie własnej diagnozy.

Współpraca w realizacji z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością edukacyjną i szkoleniową.

Celem działalności ROSZM jest tworzenie dla młodzieży, w szczególności bezrobotnej do 25 roku życia, uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz uczestników OHP możliwości:

Zdobycia kwalifikacji zawodowych

Doskonalenia zawodowego

Reorientacji zawodowej

Zdobycia umiejętności poprawiających ich pozycję na rynku pracy

Kształtowania zachowań i postaw przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Oleśnicy

Specjalista ds. ROSZM – Sylwia Kruszona

ul. Zamkowa 4

56-400 Oleśnica

tel: 71 707 09 26

fax: 71 723 73 42

e-mail: szkoleniackiw-olesnica@ohp.pl

__________________________________________________

WYKAZ SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ REJONOWY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY W OLEŚNICY

Lp. Nazwa szkolenia ( kursu/warsztatu szkoleniowego) Orientacyjna liczba godzin Orientacyjna cena dla uczestnika
1 Doradztwo zawodowe 5 150 zł
2 Kurs witraże metodą Tiffany’ego 3 100 zł
3 Florysta 50 1000 zł
4 Projektowanie ogrodów 6 300 zł
5 Kelner 30 500 zł
6 Kucharz 80 1500 zł
7 Kurs carvingu 8 200 zł
8 Dekorowanie stołów 8 200 zł
9 Desery świąteczne 5 100 zł
10 Kuchnie świata 5 100 zł
11 Kurs z zakresu wizażu 6 200 zł
12 Stylizacja paznokci 8 250 zł
13 Upięcia fantazyjne 6 200 zł
14 Kurs pierwszej pomocy 8 50 zł
15 Jak być asertywnym 3 40 zł
16 Komunikacja interpersonalna 3 40 zł
17 Moje predyspozycje zawodowe 3 40 zł
18 Stylizacja fryzur 8 200 zł

 

KONTAKT

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Oleśnicy

Specjalista ds. ROSZM – Sylwia Kruszona

ul. Zamkowa 4

56-400 Oleśnica

tel: 71 314-20-12

fax: 71 723 73 42

e-mail: biuro@zamek-olesnica.pl