Aktualności

Zapraszamy na Zjazd Abolwenta

Dyrekcja CKiW OHP wraz z gronem pedagogicznym zaprasza wszystkich zainteresowanych wraz z osobą towarzyszącą na Zjazd Absolwenta, związanego z obchodami […]

Hip-hopowo o uzależnieniu

W dniu 8 maja odbyło się spotkanie profilaktyczne dla młodzieży Centrum, którego tematem była profilaktyka uzależnień od narkotyków, alkoholu, przemocy. […]