Gimnazjum

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
Ul. Zamkowa 4
56-400 Oleśnica
tel. 71 71 314 20 12; 71 314 29 09

fax.: 71 723-73-42

 

OFERTA EDUKACYJNA DO GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY

 

PRZYSPOSOBIENIE DO ZAWODU KLASA
 Kowal III
Cukiernik wg starych receptur III
Tapicer  III
Kucharz III
Fryzjer III
Ogrodnik III

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY :

 

  1. Ukończenie 15-tego a nie ukończenie 18-tego roku  życia  do 31 sierpnia 2018r.
  2. Opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  sprawie zasadności podjęcia przez kandydata nauki w  gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
  4. Kandydat powinien mieć na swoim koncie  niepowodzenia w edukacji gimnazjalnej.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU KANDYDATA DO CKIW OHP:

 

  1. Wypełnione: podanie, zgłoszenie oraz zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych na               uczęszczanie do Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy (dostępne  poniżej).
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu   do       egzaminu szóstoklasisty.
  3. Ostatnie świadectwo z gimnazjum.
  4. Skrócony akt urodzenia.
  5. Fotografia 3 szt.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

PODANIE 2018-2019

ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

ZGODA RODZICÓW

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
tel. 71 71 314 20 12; 71 314 29 09