Oferta programowa

NASZE CENTRUM JEST DLA CIEBIE

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jaką jest CKiW OHP w Oleśnicy realizuje  rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Prowadzimy również nabór do Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Oferta edukacyjna skierowana jest do młodzieży od 15-18 roku życia, wywodzącej się z rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych, zagrożonych bezrobociem oraz wykluczeniem społecznym, a także mającej problemy edukacyjno-dydaktyczne.

Prowadzimy rekrutację do następujących typów szkół:

  • Szkoła Podstawowa kl. VII-VIII
  • Branżowa zasadnicza szkoła zawodowa I stopnia

Przygotowujemy młodzież do pracy w następujących zawodach:

  • Piekarz
  • Kucharz
  • Cukiernik wg starych receptur
  • Kowal
  • Ogrodnik
  • Fryzjer
  • Monter zabudowy

Młodzież z Oleśnicy i okolic będąca uczestnikami CKiW OHP tworzy tzw. grupę dochodzącą, która ma zapewnioną naukę i praktykę w Centrum jednocześnie mieszkając w domu rodzinnym. Natomiast wychowankowie przebywający  w internacie posiadają status uczestnika stacjonarnego, gdzie mają zapewnione darmowe zakwaterowanie  i wyżywienie cztery razy dziennie.

CKiW OHP w Oleśnicy dysponuje internatem na 110 osób, własnymi warsztatami szkoleniowymi, salą widowiskowo-kinową, dyskoteką, pracownią plastyczną i internetową. Prace z młodzieżą prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: zespół wychowawców, pedagog, psycholog oraz doradca zawodowy.