Rekrutacja

Rekrutacja do CKiW OHP

CKiW OHP w Oleśnicy rozpoczęło rekrutację na rok szkolny 2020/2021. Oferta edukacyjna skierowana jest do młodzieży od 15-18 roku życia, która chciałaby uzupełnić wykształcenie i nauczyć się zawodu.

Jeżeli będziesz miał problemy z dojazdem do szkoły CKiW OHP oferuje bezpłatny internat i wyżywienie.

Zgłaszając się do nas masz możliwość:

    • szkolenia i kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej
    • zdobycia kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie
    • rozwoju swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, sportowych, turystycznych, kulturalnych
  • uczestnictwa w międzynarodowych wymianach młodzieży, warsztatach zawodowych i wielu innych ciekawych przedsięwzięciach

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 PROWADZIMY REKRUTACJĘ NA NASTĘPUJĄCYCH POZIOMACH KSZTAŁCENIA:

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY kl.VII i VIII

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA