Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na położenie listew przypodłogowych w pomieszczeniach Zamku Książęcego

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na położenie listew przypodłogowych w pomieszczeniach Zamku Książęcego.

» Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby realizacji projektu systemowego „Obudź swój potencjał-YEI”

 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby realizacji projektu systemowego „Obudź swój potencjał-YEI”

» Czytaj dalej

Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na cyklinowanie parkietów


Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt. 8 na drodze zapytania ofertowego, na cyklinowanie parkietów w pomieszczeniach Zamku Książęcego…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na cyklinowanie parkietów


Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt. 8 na drodze zapytania ofertowego, na cyklinowanie parkietów w pomieszczeniach Zamku Książęcego.

» Czytaj dalej

 

Zapytania ofertowego na cyklinowanie parkietów w pomieszczeniach Zamku Książęcego


Dotyczy: zapytania ofertowego na cyklinowanie parkietów w pomieszczeniu Zamku Książęcego…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac renowacyjno – konserwatorskich na wieży Zamku Książęcego


Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie prac konserwatorskich balustrady na…

» Czytaj dalej

 

Zapytanie cenowe na wykonanie prac renowacyjno – konserwatorskich na wieży Zamku Książęcego


Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie prac konserwatorskich balustrady na wieży Zamku Książęcego w Oleśnicy…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tuszy i tonerów w 2016 r.


Dotyczy: drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów biurowych w 2016 r.

 

Dotyczy: drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na…

 

 

 

» Czytaj dalej

 

Drugi przetarg nieograniczony na zakup i sukcesywną dostawę tuszy i tonerów w 2016 roku


Dotyczy: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w drugim przetargu nieograniczonym na…

» Czytaj dalej

 

Drugi przetarg nieograniczony na zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych w 2016 roku


Dotyczy: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w drugim przetargu nieograniczonym na…

» Czytaj dalej

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę tuszy i tonerów w 2016r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie…

» Czytaj dalej

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę artykułów biurowych w 2016r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na zakup i sukcesywną dostawę tuszy i tonerów do drukarek w 2016 roku


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do skłądania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę tuszy i tonerów do drukarek w 2016 roku.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych w 2016 roku


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup sukcesywną dostawę artykułów biurowych w 2016 roku.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę przetworzonych warzyw i owoców


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę przetworzonych warzyw i…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę pozostałych różnych produktów spożywczych


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę produktów przemiału ziarna i…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę świeżych owoców i warzyw


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę świeżych owoców i warzyw na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę ryb


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę ryb na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy przetworzonych warzyw i owoców


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na sukcesywne dostawy przetworzonych warzyw i owoców w 2016 r.

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy pozostałych różnych produktów spożywczych


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na sukcesywne dostawy produktów przemiału ziarna i skrobi oraz…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę nabiału


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę nabiału na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę pieczywa


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę pieczywa na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę jajek


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę jajek na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i produktów mięsnych


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe na dostawy świeżych warzyw i owoców


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na sukcesywne dostawy świeżych warzyw i owoców w 2016 r.

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe na dostawy ryb na potrzeby CKiW OHP w Oleśnicy


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na sukcesywne dostawy ryb świeżych i przetworzonych w 2016 r.

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe na dostawy nabiału


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na sukcesywne dostawy nabiału w 2016 r.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego w 2016 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na oleju opałowego lekkiego w 2016 r. dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Informacje dla Wykonawców pobierających SIWZ- dostawa oleju opałowego w 2016r.


Dotyczy: przetarg nieograniczonym na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w 2016 r.

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe na dostawy pieczywa w 2016 r.


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na sukcesywne dostawy pieczywa w 2016 r.

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe na dostawy jajek w 2016 r.


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na sukcesywne dostawy jajek w 2016 r.

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe na dostawy mięsa i wyrobów mięsnych


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na sukcesywne dostawy mięsa i wyrobów mięsnych w 2016 r.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju opałowego w 2016 roku


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w 2016 r.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i tonerów w ramach projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie drugiego przetargu nieograniczonego na…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i tonerów w ramach projektu „Równi na rynku Pracy – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i tonerów na potrzeby projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, stanowiącego element realizacji…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie…

» Czytaj dalej

 

Informacje dla Wykonawców pobierających SIWZ – treningi umiejętności społecznych


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych dla uczestników …

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, stanowiącego element…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”


Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych w ramach projektu „Ginące zawody pomysłem na…

» Czytaj dalej

 

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zamontowanie wentylatorów w internacie i w kuchni Zamku Książęcego w Oleśnicy.


Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia do składania propozycji cenowej na zamontowanie sześciu wentylatorów w internacie i…

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe na zamontowanie wentylatorów w internacie i w kuchni Zamku Książęcego w Oleśnicy


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na zamontowanie sześciu wentylatorów w…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac renowacyjno- konserwatorskich


Dot.: zapytania ofertowego na wykonanie prac renowacyjno-konserwatorskich na wieży…

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe o wykonanie prac renowacyjno-konserwatorskich


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na wykonanie prac renowacyjno…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla uczestników…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowanego…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla uczestników projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowanego…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu ECDL dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu ECDL START lub kursu…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu językowego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie drugiego przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu językowego dla uczestników…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie zajęć z zakresu zapobiegania agresji i przemocy dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć z zakresu zapobiegania agresji i przemocy dla…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poza ustawą prawo zamówień publicznych, zgodnie z…

» Czytaj dalej

 

Informacje dla Wykonawców pobierających SIWZ – kurs językowy


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu…

» Czytaj dalej

 

Informacje dla Wykonawców pobierających SIWZ – kurs ECDL START lub równoważny


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START lub…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie grupowego…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu przedsiebiorczości dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie zajęć z zakresu zapobiegania agresji i przemocy dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z zakresu zapobiegania agresji i przemocy dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”, stanowiącego…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy–YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, stanowiącego element…

» Czytaj dalej

 

Drugi przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu językowego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, stanowiącego…

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe – realizacja zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”, stanowiącego…

» Czytaj dalej

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przeprowadzenie kursu językowego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu przedsiebiorczości dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie dla uczestników projektu…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży”,

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży”

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu językowego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży”,

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży”, współfinansowanego przez Unię Europejską

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”,

 

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży”, współfinansowanego przez…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów żywnościowych (Część 5. Produkty mleczarskie) dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych w 2015 r.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”,

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”,

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów żywnościowych w 2015 r. dla CKiW OHP w Oleśnicy

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych w 2015 r. dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

 

» Czytaj dalej

 

Informacje dla Wykonawców pobierających SIWZ – kursy zawodowe


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, stanowiącego element r.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży”

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i produktów mięsnych dla CKiW OHP w Oleśnic


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę mięsa i produktów

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu językowego dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu językowego dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w 2015 r. dla CKiW


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w 2015 r. dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych (Zadanie nr 1 i 2) dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych w 2015 r.

 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym  na dostawę artykułów żywnościowych w 2015 r.

 

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”

 

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

 

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i produktów mięsnych w 2015 r.


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę mięsa i produktów mięsnych w 2015 r.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju opałowego w 2015 r. dla CKiW OHP w Oleśnicy


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w 2015 r.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu „Pomysł na siebie– YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych dla uczestników projektu „Pomysł na siebie– YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży”…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży”.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

 

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie oraz podstawowego kursu komputerowego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie oraz podstawowego kursu komputerowego dla uczestników projektu

 

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty na treningi umiejętności społecznych (Zadanie nr 3) dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzenia grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz treningi umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi przeprowadzenia grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz treningi umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Pomysł na siebie–YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzenia grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi przeprowadzenia grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz treningi umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzenia grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz treningi umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”

 

Ogłoszenie pierwotne z uwzględnieniem zmian polegających na sprostowaniu treści ogłoszenia.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”…

 

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie oraz podstawowego kursu komputerowego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

 

Ogłoszenie pierwotne z uwzględnieniem zmian polegających na sprostowaniu treści ogłoszenia.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie oraz podstawowego kursu komputerowego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

 

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”


Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzenia grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz treningi umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Pomysł na siebie – YEI”

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz treningi umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”


Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzenia grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz treningi umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI”…

» Czytaj dalej

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – naprawa drogi dojazdowej


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego poza ustawą zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy pzp, na wykonanie  naprawy drogi dojazdowej do Zamku Książęcego w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania naprawy drogi dojazdowej do Zamku


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na wykonanie naprawy drogi dojazdowej do Zamku Książęcego w Oleśnicy. Szczegółowe dane dotyczące zamówienia w załącznikach.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę całodobowej ochrony osób i mienia w budynkach i na terenie CKiW Oleśnica

 

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe o cenę usługi całodobowej ochrony osób i mienia w budynkach i na terenie CKiW OHP


Przedmiotem zapytania jest cena usługi całodobowej ochrony osób i mienia w budynkach i na terenie CKiW OHP przy ul. Zamkowej 4 oraz ul. Wałowej 10 w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac konserwatorskich wieży


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac konserwatorskich wieży zamkowej.

» Czytaj dalej

 

Zapytanie cenowe

 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich.

 

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tuszy i tonerów na 2014 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tuszy i tonerów do drukarek w Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy w 2014 roku.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów do drukarek w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu „Nowe perspektywy 2”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i sukcesywną dostawę materiałów biurowych


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia na zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla CKiW OHP w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych


Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B


Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Nowe Perspektywy 2” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze oferty – kurs zawodowy NPE2


Ogłoszenie o wyborze oferty – kurs zawodowy NPE2

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie oraz warsztatów informatycznych w ramach projektu „Nowe perspektywy 2”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie oraz warsztatów informatycznych w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu „Nowe perspektywy 2”


Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia kursu zawodowego dla uczestników projektu „Nowe Perspektywy 2” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie i warsztatów informatycznych NPE2


Dotyczy przeprowadzenia kursu komputerowego ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie oraz warsztatów informatycznych dla uczestników porjektu „Nowe perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3

» Czytaj dalej

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostwę sprzętu komputerowego i oprogramowania

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostwę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla CKiW OHP w Oleśnicy.

 

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. żywnościowych -cz.1,4 i 6


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla CKiW OHP w Oleśnicy na rok 2014.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze oferty dla Części 2, 3, 5, 7 i 8 w art. żywnościowych


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup artykułów żywnościowych.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa – 2014


Inforamcja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostwę mięsa i wędlin na rok 2014r.

» Czytaj dalej

 

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tuszy i drukarek w CKiW OHP


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tuszów i tonerów do drukarek w Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w Zamku Książecym


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w Zamku Książęcym w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych dla CKiW


Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy na rok 2014.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego w 2014 roku dla CKiW


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na na dostawę oleju opałowego lekkiego w 2014 roku dla CKiW.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i produktów mięsnych na 2014 rok


Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa i produktów mięsnych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy na rok 2014.

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe o prace remontowo-konserwatorskie


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia w załącznikach.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego w ramach projektu „Nowe perspektywy 2”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego w ramach projektu”Nowe Perspektywy 2″ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na dostawę tuszy i tonerów do drukarek


Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę tuszy i tonerów do drukarek dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy na rok 2014.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tonerów do drukarki laserowej w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie tonerów do drukarki laserowej w ramach projektu”Nowe Perspektywy 2″ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na 2014 r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawa oleju opałowego lekkiego dla kotłowni olejowych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy na rok 2014.

 

» Czytaj dalej

 

Informacje dla Wykonawców pobierających SIWZ – kurs języka angielskiego


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego stanowiącego element realizacji projektu „Nowe perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr referencyjny: ZP/NPE2/6/11/2013.

» Czytaj dalej

 

Przetarg na przeprowadzenie kursu j.angielskiego w ramach projektu NPE2


Przetrag na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego stanowiącego element realizacji projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na dostawę tonerów w ramach projektu Nowe Perspektywy 2


Dotyczy dostawy tonerów do drukarki laserowej w ramach projektu Nowe Perspektywy 2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na jednorazową dostawę wyprawki edukacyjnej w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na jednorazowe dostarczenie wyprawki edukacyjnej w ramach projektu”Nowe Perspektywy 2″ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę wyprawki edukacyjnej do realizacji zajęć wyrównawczych w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2”


CKiW OHP w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę wyprawki edukacyjnej do realizacji zajęć wyrównawczych w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2”


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych stanowiących element realizacji projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę odzieży roboczej


Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę odzieży roboczej dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe – zabezpieczenie robót naprawczych komina


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na wykonanie zabezpieczenia robót naprawczych komina wraz z dokumentacją projektową w segmencie ”A”- wejście główne i schody…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych dla uczestników projektu „Nowe Perspektywy 2”

 

CKiW OHP w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych dla uczestników projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3.

 

 

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe – dostawa odzieży roboczej


Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę odzieży roboczej dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wsparcie psychologiczne


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego  w ramach  projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego „Nowe Perspektywy 2”


CKiW OHP w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – kurs przedsiębiorczości


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości w ramach  projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Czytaj dalej

 

Informacje dla Wykonawców pobierających SIWZ – kurs przedsiębiorczości – odpowiedz 2


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości stanowiącego element realizacji projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr referencyjny: ZP/NPE/2/09/2013…

» Czytaj dalej

 

Informacje dla Wykonawców pobierających SIWZ – kurs przedsiębiorczości


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości stanowiącego element realizacji projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr referencyjny: ZP/NPE/2/09/2013…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – artykuły biurowe NPE2

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na jednorazową dostawę artykułów biurowych w ramach  projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego…

 

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – artykuły biurowe dla CKiW OHP w Oleśnicy


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony – kurs przedsiębiorczości NPE2


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości stanowiącego element realizacji projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców.


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców dla Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę artykułów biurowych w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2”


CKiW OHP w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony najednorazową dostawę artykułów biurowych wramach  projektu „Nowe Perspektywy 2”

» Czytaj dalej

 

Przetarg na dostawę materiałów biurowych dla CKiW OHP w Oleśnicy


Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów biurowych dla CKiW OHP w Oleśnicy

» Czytaj dalej

 

ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW W IV KWARTALE 2013 R.


Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac naprawczych rynien, komina spalinowego i kominów wentylacyjnych.


Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie prac naprawczych rynien, komina spalinowego i kominów wentylacyjnych w zabytkowym Zamku Książęcym w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie prac konserwatorskich krużganku


Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie prac konserwatorskich krużganku na I piętrze Zamku Książęcego w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe – wykonanie prac naprawczych rynien i kominów


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na wykonanie prac naprawczych rynien, komina spalinowego i kominów wentylacyjnych w zabytkowym Zamku Książęcym w Oleśnicy. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załączone zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1…

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe – wykonanie prac konserwatorskich krużganku na I piętrze


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na wykonanie prac konserwatorskich opisanych w zapytaniu ofertowym. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – środki czystości


Dotyczy: Postępowania prowadzonego poza ustawą zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8ustawy na zakup i sukcesywną dostawę środków czystości dla CKiW OHP w Oleśnicy…

» Czytaj dalej

 

Zapytanie ofertowe – zakup środków czystości


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na zakup i sukcesywne dostarczanie środków czystości do CKiW OHP w Oleśnicy.

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – nagrody w ramach Lokalnego Sprawdzianu Umiejętności


Dotyczy: Postępowania prowadzonego poza ustawą zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 na zakup nagród do Lokalnego Sprawdzianu Umiejętności w ramach projeku Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS…

» Czytaj dalej

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – na zakup materiałów do przeprowadzenia Lokalnego Sprawdzianu Umiejętności


Dotyczy: Postępowania prowadzonego poza ustawą zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 na zakup materiałów do przeprowadzenia Lokalnego Sprawdzianu Umiejętności w ramach projeku Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS..

» Czytaj dalej

 

zapytanie ofertowe – zakup nagród w ramach lokalnego sprawdzianu umiejętności


Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego pn. Zakup nagród dla uczestników Lokalnego Sprawdzianu Umiejętności Zawodowych w ramach projektu „Młodzieżowa akademia umiejętności 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS…

» Czytaj dalej

 

zapytanie ofertowe – zakup materiałów do przeprowadzenia lokalnego sprawdzianu umiejętności

 

Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego pn. Zakup materiałów do przeprowadzenia lokalnego Sprawdzianu Umiejętności Zawodowych dla uczestników projektu „Młodzieżowa akademia umiejętności 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS…

 

» Czytaj dalej

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – kurs kosmetyczny


Na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U z 2010 r., nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego, stanowiącego element realizacji projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana najkorzystniejsza oferta.

» Czytaj dalej

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ- kurs zawodowy kosmetyczny


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego, stanowiącego element realizacji projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony- kursy zawodowe kosmetyczny


Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu zawodowego dla 3 beneficjentów projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego…

» Czytaj dalej

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu- kurs kosmetyczny


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 2 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych stanowiących element realizacji projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Czytaj dalej

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- kurs wózka widłowego


Dotyczy: Przeprowadzenia kursu zawodowego- kurs wózka widłowego dla 7 uczestników stanowiących element realizacji projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego…

» Czytaj dalej

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- ECDL i KURS KOMPUTEROWY


Dotyczy: Przeprowadzenia kursu komputerowego ECDL START lub równoważnego oraz warsztatów informatycznych dla uczestników projektu „Nowe Perspektywy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony- kursy zawodowe


Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla 10 beneficjentów projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony- kurs ECDL START lub równoważny oraz warsztaty informatyczne


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START lub równoważnego oraz warsztatów informatycznych dla uczestników projektu „Nowe Perspektywy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego…

» Czytaj dalej

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- PRAWO JAZDY KAT B


Dotyczy: Przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 8 beneficjentów projektu „Nowe Perspekty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego…

» Czytaj dalej

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Nowe Perspektywy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony- kurs prawa jazdy kat. B

 

Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 8 eneficjentów projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego…

 

» Czytaj dalej

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- JĘZYK NIEMIECKI


Dotyczy: Przeprowadzenia grupowych zajęć z języka niemieckiego dla 15 eneficjentów projektu „Mlodzieżowa Akademia Umiejętności 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego…

» Czytaj dalej

 

Informacje dla wykonawców pobierających SIWZ- JĘZYK NIEMIECKI

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka niemieckiego dla uczestników projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr referencyjny: ZP/MAU2/2/01/2013.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania…

 

» Czytaj dalej

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- JĘZYK ANGIELSKI


Dotyczy: Przeprowadzenia grupowych zajęć z języka angielskiego dla 20 beneficjentów projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Czytaj dalej

 

Informacje dla wykonawców pobierających SIWZ

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu „Nowe Perspektywy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr referencyjny: ZP/NPE/6/01/2013.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania…

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony- język niemiecki


Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie grupowych zajęć z języka niemieckiego dla 15 beneficjentów projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Czytaj dalej

 

Przetarg nieograniczony- język angielski


Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie grupowych zajęć z języka angielskiego dla 20 beneficjentów projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego…

» Czytaj dalej