BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
Ul. Zamkowa 4
56-400 Oleśnica
tel. 71 71 314 20 12; 71 314 29 09

fax.: 71 723-73-42

 

OFERTA EDUKACYJNA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

 

NAUCZANY ZAWÓD

 

KLASA CYKL KSZTAŁCENIA
Fryzjer I II III 3 lata
Mechanik pojazdów samochodowy I II III 3 lata
Kucharz I II III 3 lata
Monter sieci  instalacji i urządzeń sanitarnych I II III 3 lata
Elektryk I II III 3 lata
Sprzedawca I II III 3 lata
Blacharz samochodowy I II III 3 lata

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA:

 

 1. Ukończenie 15-tego a nie ukończenie 18-tego roku  życia do 31 sierpnia 2018r.
 2. Ukończenie III klasy Gimnazjum.
 3. Posiadanie dokumenty stwierdzającego przystąpienie  do egzaminu gimnazjalnego.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Stan zdrowia umożliwiający naukę zawodu.
 6. Świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy dot. II klasy.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU KANDYDATA DO CKIW OHP:

 

 1. Wypełnione: podanie oraz zgłoszenie (dostępne poniżej).
 2. Świadectwo ukończenia III klasy Gimnazjum
 3. Świadectwo ukończenia I kl. ZSZ (dot. kl II).
 4. Zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym.
 5. Skrócony akt urodzenia.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

PODANIE 2018-2019