Zapytanie cenowe na wykonanie prac renowacyjno – konserwatorskich na wieży Zamku Książęcego

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na wykonanie prac renowacyjno-konserwatorskich na wieży Zamku Książęcego. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia w załącznikach.