Wykonanie remontu budynku warsztatów szkoleniowych – etap I Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy – II postępowanie

08da33fa-fa68-5040-856a-a2000e23554d Remont warsztatów SWZ Załącznik nr 1 – projekty Załącznik nr 2 – przedmiar robót Załącznik nr 3 – Wzór umowy Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy Załącznik nr 5 Oświadczenie + sankacje Załącznik nr 6 – Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika budowy Załącznik nr 7 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Read more

II Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowej drzwi ppoż dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

CKiW.DZP.273.6.2022 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Załącznik nr 4 – Postanowienie Komendanta Straży Pożarnej Załącznik nr 5 – Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Załącznik nr 6 – Protokół i decyzja z kontroli Straży Pożarnej

Read more
1 2 3 86