O nas

Centrum Kształcenia i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy
ul. Zamkowa 4
56-400 Oleśnica

Sekretariat

telefon 71 314 20 12

e-mail: ckiw-olesnica@ohp.pl

strona internetowa www.ckiw-olesnica.ohp.pl

Dyrektor:

Przemysław Wróbel

Zastępca:

Wioletta Leśniowska

Główny księgowy:

Joanna Przybysz

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CKIW OHP W OLEŚNICY

deklaracja dostępności CKiW OHP Oleśnica