O nas

Centrum Kształcenia i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy
ul.Zamkowa 4
56-400 Oleśnica

Dyrektor:

Przemysław Wróbel

Zastępca:

Wioletta Leśniowska

Dział Numer telefonu
Centrala 71 314 20 12
71 738 20 92
Sekretariat 71 707 04 92
Księgowość 71 707 08 41
Kadry 71 738 24 86
Kierownik internatu 71 723 78 39
Wychowawcy piętro chłopców 71 723 02 08
Wychowawcy piętro dziewcząt 71 314 29 09 wew. 22
Pedagog 71 707 02 85
Usługi komercyjne 71 707 09 26
fax 71 723-73-42

e-mail: ckiw-olesnica@ohp.pl

*W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy za pośrednictwem:

poczty elektronicznej ckiw-olesnica@ohp.pl

– faksu – nr 71 723 73 42

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.