O nas

Centrum Kształcenia i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy
ul. Zamkowa 4
56-400 Oleśnica

Dyrektor:

Przemysław Wróbel

telefon: 71 707 04 92 (wew.21)

Zastępca:

Wioletta Leśniowska

telefon: 71 707 04 92 (wew.21)

Główny księgowy:

p.o. Joanna Przybysz

e-mail: ckiw-olesnica@ohp.pl

Wykaz telefonów:

Nazwa Biura

Numer Telefonu

Nr wewnętrzny

Centrala

71  314 20 12

Sekretariat

71 707 04 92

21

Dyrektor

71 707 02 39

20

Z-ca dyrektora

71 707 00 56

28

Główna Księgowa

71 707 04 58

15

Księgowość

71 707 04 58

14

Kadry

71 738 24 86

26

Kierownik Internatu

71 723 02 08

18

Kierownik warsztatów

71 707 09 26

27

Pedagog

71 707 02 85

33

Psycholog

71 707 08 46

12

Pokój wychowawców I piętro

71 723 02 08

18

Pokój wychowawców II piętro

71 723 78 39

19

Zamówienia publiczne

 

30

Administrator

 

30

Projekty

71 707 04 73

17

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego

71 707 04 73

17

*W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy za pośrednictwem:

poczty elektronicznej ckiw-olesnica@ohp.pl

– faksu – nr 71 723 73 42

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.