Projekty OHP realizowane w naszej jednostce

„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET – Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenie do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy  w ramach „Gwarancji dla młodzieży” realizuje projekty pozakonkursowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Obudź swój potencjał – YEI” oraz „Akcja Aktywizacja – YEI”, „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”.

Budżet projektu „Obudź swój potencjał – YEI” to 26 977 999,42 zł.

Budżet projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” wynosi 24 295 000,00 zł.

Budżet projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” wynosi 42 734 756,35 zł.

Obudz_baner

Akcja_baner