Szkoła podstawowa kl. VII i VIII

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
Ul. Zamkowa 4
56-400 Oleśnica
tel. 71 71 314 20 12; 71 314 29 09

fax.: 71 723-73-42

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

  1. Ukończenie 15-tego a nie ukończenie 18-tego roku  życia  do 31 sierpnia 2020r.
  2. Opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  sprawie zasadności podjęcia przez kandydata nauki w klasach z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
  4. Kandydat powinien mieć na swoim koncie  niepowodzenia w edukacji szkolnej.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU KANDYDATA DO CKIW OHP:

  1. Wypełnione: podanie, zgłoszenie oraz zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych na       uczęszczanie do Szkoły Podstawowej.
  2. Ostatnie świadectwo szkolne.
  3. Skrócony akt urodzenia.
  4. Fotografia 2 szt.
  5. Zaświadczenie o dochodach w rodzinie ( w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: