Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z kreowania wizerunku dla uczestników projektu OSDZ-YEI

Przetarg:  Przetargi aktualne Załącznik:  2018-ojs086-194101-pl_ogloszenie_wizerunek.pdf wznus_wizerunek_osdz_042018.pdf zal_1_opis_przedmiotu_zamowienia_wizerunek_osdz_042018.pdf zal_2_formularz_ofertowy_wizerunek_osdz_042018.doc zal_3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia_osdz_wizerunek_042018.doc zal_4_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_osdz_wizerunek_042018.doc zal_5_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_osdz_wizerunek_042018.doc zal_6_wykaz_uslug_wizerunek_osdz_042018.doc zal_7_wzor_umowy_wizerunek_osdz_042018.pdf zal_8_wykaz_osob_wizerunek_osdz_042018.doc Source: Przetargi

Read more

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów biurowych i tonerów w ramach projektu ”Od szkolenia do zatrudnienia-YEI"

Przetarg: Przetargi aktualne Załącznik: ogloszenie_biurowe_osdz_bzp.uzp_.gov_.pl_.pdf siwz_materialy_biurowe_osdz_042018.pdf zal_1_formularz_ofertowy_biurowe_osdz_042018.doc zal_1a_formularz_cenowy_biurowe_042018.xls zal_1a_formularz_cenowy_biurowe_osdz_042018.doc zal_1b_formularz_cenowy_tonery_042018.xls zal_1b_formularz_cenowy_tonery_osdz_042018.doc zal_2_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia_osdz_biurowe_042018.doc zal_3_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_osdz_042018_biurowe.doc zal_4_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_osdz_042018_biurowe.doc zal_5_wzor_umowa_biurowe_osdz_042018.pdf Source: Przetargi

Read more
1 2 3 4 5 6 43