Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: przeprowadzenie kusru komputerowego podstawowego i ECDL dla uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia-YEI"

Przetarg:  Przetargi aktualne Załącznik:  ogloszenie_komputerowe_osdz_201804.pdf wznus_komputerowe_osdz_042018.pdf zal_1_opis_przedmiotu_zamowienia_komp_osdz_042018.pdf zal_2_formularz_ofertowy_komputerowe_osdz_042018.doc zal_3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia_osdz_komputerowe_042018.doc zal_4_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_osdz_042018_komputerowe.doc zal_5_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_osdz_042018_komputerowe.doc zal_6_wykaz_uslug_komputerowe_osdz_042018.doc zal_7_wzor_umowa_komputerowe_osdz_042018.pdf zal_8_wykaz_osob_komputerowe_osdz_042018.doc Source: Przetargi

Read more
1 3 4 5 6 7 39