Młodzi zatrudnieni

Dnia 18 grudnia zakończyły się ostatnie staże zawodowe uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI” . Z opinii o uczestnikach projektu wystawianych przez pracodawców wynika, że nasi stażyści w pracy sprawdzali się całkiem dobrze. Najlepsi uzyskali zatrudnienie w miejscu, gdzie odbywali staż, co wskazuje tylko na ich odpowiedzialne podejście do odbywanego stażu zawodowego. Cieszymy się ich sukcesem i życzymy powodzenia w nowej pracy. Dla nas ich sukces przekłada się na spełnienie wskaźników realizowanego projektu, a globalnie poprawienie sytuacji ludzi młodych na polskim rynku pracy.

1555t