Nowa edycja Ginących Zawodów 2016

„Ginące zawody pomysłem na przyszłość” to projekt realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy, którego celem jest uchronienie przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła. Zawody rzemieślnicze, które zostały wyparte z rynku i  zapomniane  przez powszechną uniwersalizację i unifikację, w ostatnim okresie przechodzą falę ponownego zainteresowania. Moda na umiejętności rzemieślnicze i ekologiczny styl życia oraz tradycyjne, staranne wykonanie, urokliwość procesu produkcji oraz dbałość o końcowy zachwycający efekt przyciągają coraz więcej konsumentów. Tym samym, przedstawiciele tzw. ginących zawodów, głównie rzemieślniczych i rękodzielnictwa, są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Idąc temu naprzeciw stworzono program „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, który ma przywrócić zawodową znajomość wykonywania  tradycyjnych rzemiosł i wyrobów rękodzielniczych. Uczestnicy projektu zdobywają doświadczenie w zawodach tj. tkacz, kowal, dekarz/strzecharz, kołodziej, kamieniarz, zdun, cukiernik, piekarz i rymarz.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Wychowania i Kształcenia OHP w Oleśnicy wytypuje 5osób do wzięcia udziału w projekcie. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku od 18-25 lat, które są nieaktywne zawodowo lub się uczą, wychowankowie OHP, lub osoby, które zakończą etap edukacji we wskazanym zawodzie podstawowym do końca czerwca 2016:

1882

W ramach szkolenia wszyscy uczestnicy skorzystają z grupowego doradztwa zawodowego, kursów przedsiębiorczości oraz kursów w zawodach podstawowych i kursów umiejętności zawodowych w zakresie ginących zawodów. Następnie po zakończeniu 120 godzinnego praktycznego kursu, realizowanego w ECKiW w Roskoszy każdy z uczestników przystąpi do egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnicy praktycznej nauki ginących zawodów uzyskają wiedzę w zakresie m.in.:

  • historii ginących zawodów,
  • doboru narzędzi i materiałów wykorzystywanych w rzemiośle,
  • rozróżniania jakościowego surowców wykorzystywanych do wytwarzania wyrobów rzemieślniczych,
  • możliwości poszerzenia kompetencji zawodowych o umiejętności zastosowania technik tradycyjnych we współczesnym wykonawstwie swojej usługi,
  • projektowania prac artystycznych w zakresie danego zawodu,
  • wytwarzania wyrobów artystycznych,
  • udostępniania wyrobów rzemieślniczych wykonywanych przez siebie,
  • znajomości rzemiosła jako elementu pokazowego związanego z edukacją regionalną w powiązaniu z szeroko rozumianą turystyką kulturową,
  • ochrony dóbr kultury i prawa autorskiego.

1883