Zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy trwa realizacja ogólnopolskiego projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Pierwsza grupa dziesięciu osób przeszła indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – Anną Jóźwiak, po których według harmonogramu zajęć następowały grupowe spotkania. Podczas zajęć doradca zawodowy przeprowadzał diagnozę predyspozycji zawodowych poszczególnych uczestników oraz opracowywał dla nich Indywidualny Plan Działania. Jest to bardzo ważne, gdyż dzięki temu każdej z osób w ramach ścieżki projektowej zapewniono indywidualny dobór form wsparcia.

Uczestnicy bardzo aktywnie i chętnie brali udział w grupowych zajęciach ucząc się poruszania po rynku pracy, poznając instrument, które tym rządzą tym rynkiem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

1996

1995

Karolina Miżejewska