Informacja dotycząca zmian w zapytaniu ofertowym na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów.

Dotyczy: zakres zmian w zaproszeniu do składania propozycji cenowej na na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów. 
_

Zapytanie cenowe: 

Source: Przetargi