Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów.

Dotyczy: zaproszenia do składania propozycji cenowej na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacji technicznych na remont dachów Zamku Książęcego w Oleśnicy.

Przetarg: 
Przetargi rozstrzygnięte

Source: Przetargi