Nowy projekt „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”

 

 

 

CKiW OHP w Oleśnicy realizuje projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu Gwarancje dla młodzieży,  w którym bierze udział 20 uczestników. Projekt ruszył w naszej jednostce listopadzie 2017. W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 18-24 lata, które spełniają trzy warunki:

 • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo)
 • nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach podnoszących ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych)

Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie mają szansę poprawić swoją sytuację zawodową, poszerzyć umiejętności i zdobyć nowe kwalifikacje. Działania projektowe zawierają kompleksową formy wsparcia ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika projektu do zatrudnienia.

 

W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • grupowym wsparciu psychologicznym – treningach i warsztatach,
 • indywidualnym wsparciu psychologicznym,
 • zajęciach z zakresu zapobiegania depresji,
 • warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się,
 • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • kursach językowych,
 • kursach z zakresu obsługi programów komputerowych (np. graficznych, edytorów tekstu, do nauki programowania itp.),
 • kursach komputerowych o standardzie ECDL,
 • kursie prawa jazdy kat. B,
 • warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
 • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych

Uczestnicy w ramach projektu otrzymają darmowe wyżywienie, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu oraz refundacje kosztów opieki nad dzieckiem, a za ukończenie kursu zawodowego i uczestnictwo w stażu stypendium.

Udział w projektach jest całkowicie bezpłatny!

 

 

Informacje o rekrutacji: Dział projektów, s.201 tel. 071 314 20 12, 537 353 327

Koordynator projektu: Karolina Miżejewska