Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na położenie listew przypodłogowych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt. 8 na drodze zapytania ofertowego, na położenie listew przypodłogowych w pomieszczeniach Zamku Książęcego

Zapytanie cenowe: 


Source: Przetargi