Rozpoznanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na kurs przedsiębiorczości w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości przeprowadzenia kursu przedsiębiorczości zgodnie z poniższymi wymaganiami i opisem przedmiotu rozpoznania cenowego.

 

Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 2 osób w wieku 18-24 lata w wymiarze 20 godzin na osobę w okresie od podpisania umowy do 31.10.2015 r.

Godzinę należy rozumieć jako 45 min. zajęć oraz 15 min. przerwy po każdej godzinie lekcyjnej.

Celem kursu jest zaszczepienie uczestnikom projektu postaw przedsiębiorczych oraz dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych do założenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik powinien umieć tworzyć biznesplan, kompletować dokumentację potrzebną do rejestracji firmy i znać podstawowe zasady rozliczeń finansowych.

Przykładowy zakres tematyczny kursu powinien obejmować:

  1. podstawy prawa pracy,
  2. podstawy gospodarki rynkowej,
  3. rozliczenia finansowo- podatkowe,
  4. księgowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,
  5. procedury rejestracji własnej

 

Prosimy o przedstawienie ceny netto (bez podatku VAT) za wykonanie usługi zgodnie z przedstawionym opisem zamówienia. Firmy, które złożą szacunkowe oferty zostaną poinformowane o wszczęciu postępowania przetargowego.

Oferty proszę przesyłać na adres: projekty-olesnica@ohp.pl lub w siedzibie CKiW OHP w Oleśnicy, ul. Zamkowa 4 do dnia 06.09.2016. Telefon do kontaktu: 071 314 20 12 lub 537 353 327.

Załącznik do pobrania ze szczegółowymi informacjami: kurs przedsiebiorczość szacowanie