Rozpoznanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na kursy językowe w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny na przeprowadzenie kursów językowych na poziomie podstawowym A1 lub wyższym, zgodnego z poniższymi wymaganiami i opisem przedmiotu rozpoznania cenowego, służącego do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 

Przedmiotem rozeznania rynku jest konieczność ustalenia wartości netto dla zamówienia dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia grupowych kursów językowych na  poziomie podstawowym A1 lub wyższym dla 4 osób w wymiarze 120 godzin na osobę w trakcie realizacji projektu „Obudź swój potencjał -YEI” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”.

Planowany termin realizacji zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2016 roku.

Prosimy o przedstawienie ceny netto (bez podatku VAT) za wykonanie usługi zgodnie z przedstawionym opisem zamówienia. Firmy, które złożą szacunkowe oferty zostaną poinformowane o wszczęciu postępowania przetargowego.

Oferty proszę przesyłać na adres: projekty-olesnica@ohp.pl lub w siedzibie CKiW OHP w Oleśnicy, ul. Zamkowa 4 do dnia 05.09.2016. Telefon do kontaktu: 071 314 20 12 lub 537 353 327.

Załącznik do pobrania ze szczegółowymi informacjami: kursy językowe szacowanie