Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017

Dnia 01.09.2016r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2016/2017. Inauguracja tego wydarzenia odbyła się na Sali Rycerskiej, gdzie dyrekcja Centrum zaprosiła uczniów wraz z rodzicami aby powitać nowy rok szkolny.

Zaproszonych gości przywitał dyrektor Przemysław Wróbel, który wyraził nadzieję, iż współpraca między dyrekcją, nauczycielami, a uczniami będzie procentować dobrymi stopniami, oraz zadowoleniem zarówno uczniów jak i rodziców. Serdecznie gości przywitała również zastępca dyrektora Eliza Kołcz oraz kierownik internatu Jacek Wieczorek, zapraszając do zapoznania się z pomieszczeniami internatu oraz salami wykładowymi. Następnie Jacek Wieczorek przedstawił kadrę pedagogiczną- wychowawców oraz instruktorów,  a także przekazał zasady, które obowiązują w Centrum- wzajemny szacunek, tolerancja, dbałość o mienie szkoły, podkreślając iż każdy pracownik Centrum chętnie będzie służył  uczniom pomocą i wsparciem. Po uroczystości młodzież udała się na zwiedzanie Zamku i do swoich pokoi, aby zintegrować się z rówieśnikami.

25