Zakończenie zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy jest realizatorem ogólnopolskiego projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt ten ma na celu objęcie wsparciem osób w wieku 18-24 lat, które pozostają bez zatrudnienia, nieuczących oraz nieszkolących się poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej. Uczestnicy projektu przejdą przez kolejne formy pomocy od doradztwa zawodowego poprzez szkolenia oraz kursy zawodowe, aż do trzy miesięcznych staży, które są ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu. Dodatkowo aby zwiększyć samoocenę i kompleksowo przygotować młode osoby do wejścia na rynek pracy zaplanowano warsztaty z zakresu kreowania wizerunku. Podczas trwania projektu mogą oni liczyć na pomoc opiekuna oraz koordynatora projektu, którzy mają za zadanie pomóc i motywować do zakończenia udziału zgodnie z zaplanowaną ścieżką.

Dwie grupy dziesięciu osób do tej pory zakończyły indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – Anną Jóźwiak. Podczas zajęć doradca zawodowy przeprowadzał diagnozę predyspozycji zawodowych poszczególnych uczestników oraz opracowywał dla nich Indywidualny Plan Działania. Jest to bardzo ważne, gdyż dzięki temu każdej z osób w ramach ścieżki projektowej zapewniono indywidualny dobór form wsparcia. Uczestnicy bardzo aktywnie i chętnie brali udział w grupowych zajęciach ucząc się poruszania po rynku pracy, poznając instrument, które tym rządzą tym rynkiem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

We wrześniu zaplanowane zostały grupowe i indywidualne warsztaty z psychologiem, które mają na celu pomoc w przezwyciężaniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz zmotywowanie młodzieży do udziału młodzieży w zajęciach w ramach projektu. Po warsztatach uczestnicy rozpoczną kursy zawodowe- 12 osób będzie szkoliło się  na przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B, 4 osoby na kosmetyczkę z elementami wizażu oraz stylizacji paznokci, a pozostałe 4 osoby uzyskają uprawnienia w zawodzie spawacz metodą MAG. Oprócz kursów zawodowych młodzi ludzie wezmą udział w kursach językowych, komputerowych oraz przedsiębiorczości, część z nich zdobędzie prawo jazdy kat. B.

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium z tytułu udziału w w kursie zawodowym oraz stażach, ubezpieczenie zdrowotne i NNW, wyżywienie,  zwrot kosztów dojazdów na zajęcia oraz refundacja opieki nad dzieckiem oraz osobą zależną.

DSC05749zdj247