Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne przeprowadzenia kursu komputerowego w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, tj. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie podstawowym dla 2 uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, oraz kursu ECDL lub innego równowaznego dla 4 uczestników projektu „Obudź swój potencjał-YEI”- stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przetarg: 
Przetargi aktualne


Source: Przetargi