Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie kursu komputerowego.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego na podstawie art. 138g – 138s ustawy pzp na przeprowadzenie  kursu komputerowego dla uczestników projektu „*Obudź swój potencjał – YEI*”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przetarg: 
Przetargi rozstrzygnięte


Source: Przetargi