Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne przeprowadzenia warsztatów psychologicznych w ramach projektu „Akcja Aktywizacja -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, tj. na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psychologicznych „Akcja Aktywizacja– YEI” stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przetarg: 
Przetargi aktualne


Source: Przetargi