Zawiadomienie o wyborze oferty na przetarg nieograniczony na remont dachu na segmencie A Zamku Książęcego w Oleśnicy

dotyczy: przetargu na wykonanie robót remontowych zewnętrznej połaci dachu od strony parku wraz z naprawą obróbek blacharskich, wymianą rynien oraz remontem kominów powyżej połaci dachu na segmencie „A” Zamku Książęcego w Oleśnicy, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Dolnośląskiego.

Przetarg: 
Przetargi rozstrzygnięte


Source: Przetargi