Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne przeprowadzenia warsztatów wyrównawczych z matematyki w ramach projektu „Akcja Aktywizacja -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, tj. na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyrównawczych z matematyki dla 10 osób „Akcja Aktywizacja– YEI” stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży”           w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W związku z modyfikacją Warunków Zamówienia na Usługi Społeczne oraz opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienił termin składania ofert na 17 października 2016r.

Przetarg:
Przetargi aktualne

Source: Przetargi