Zapytanie ofertowe na dostawę wyprawki edukacyjnej w ramach projektu "Akcja Aktywizacja-YEI"

dotyczy: zaproszenia do składania propozycji cenowej na dostawę wyprawki edukacyjnej na potrzeby 10 uczestników projektu systemowego „Akcja Aktywizacja-YEI”, stanowiącego element realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapytanie cenowe: 


Source: Przetargi