Kurs zawodowy: spawacz metoda MAG w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI”

Wraz z dniem 12 listopada bieżącego roku czterech uczestników projektu „Obudź swój potencjał”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zdobyła uprawnienia w zawodzie spawacz metodą MAG.

„Obudź swój potencjał – YEI” jest projektem skierowanym do grupy młodych osób w wieku 18-24 lata, którzy nie pracują, nie uczą się, ani nie szkolą przygotowanym po to by podnieść kwalifikacje osób nie radzących sobie na rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie umiejętności uczestników do potrzeb rynku pracy, aby w szybkim czasie młodzież niepracująca mogła zasilić rynek pracy. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

W CKiW OHP w Oleśnicy zrekrutowano 20 uczestników, dla których obrano spersonalizowaną ścieżkę wsparcia. Kurs spawacza został dobrany przez doradcę zawodowego, który indywidualnie dokonał predyspozycji każdego z uczestników, aby stworzyć dla nich Indywidualny Plan Działania na podstawie ich zainteresowań, umiejętności i wizji siebie w pracy.

Nie bez powodu umiejętność spawania cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mężczyzn. Praca spawacza jest dobrze opłacalna i niezbędna w przemyśle. Każda skomplikowana konstrukcja z metalowych elementów wymaga właśnie takiego fachowca.

Kurs, w którym uczestniczyła młodzież obejmował 33 godzin zajęć teoretycznych, 2 godziny instruktażu oraz aż 118 godzin zajęć praktycznych i odbywał się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy. Po zdanym kursie, uczestnicy uzyskali uprawnienia do wykonywania spoiw pachwinowych blach metodą MAG (135). Zajęcia trwały od 26 września do 12 listopada bieżącego roku.

15281819_1638833699475783_118393775_n12