Postępowanie o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie warsztatów kreowania wizerunku w ramach projektu „Obudź swój potencjał -YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z kreowania wizerunku wraz zakupem strojów i metamorfozą dla 20 uczestników projektu „Obudź swój potencjał-YEI”- stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przetarg:
Przetargi aktualne
UWAGA:

W związku z pytaniami dotyczącymi Załącznika nr 2 Formularz Ofertowy, Zamawiający składa wyjaśnienie oraz po dokonanej korekcie w w/w Załaczniku dodaje POPRAWIONĄ wersję Załącznika nr 2 Formularz Ofertowy. 

informacja-dla-wykonawcow-pobierajacych-wznus

zal_2_formularz_ofertowy_wizerunek_osp_112016_popraw
Source: Przetargi