Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- warsztaty z kreowania wizerunku w ramach "Obudź swój potencjał-YEI"

 Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, stanowiącego element realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Przetarg: 
Przetargi rozstrzygnięte


Source: Przetargi