Kurs komputerowy ECDL w ramach realizacji projektu „Obudź swój potencjał”

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolitym, uznawanym w całej Europie certyfikatem i jest popierany przez Radę Europy, rządy wielu państw i duże korporacje oraz firmy. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiedni dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku. Obsługa komputera ma coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia, a ECDL jest rzetelnym świadectwem tych umiejętności. Posiadanie certyfikatu ukończenia kursu z pewnością będzie dużym atutem w CV podczas poszukiwania pracy przez naszych uczestników.

Kursy ECDL zostały zaplanowane dla 4 uczestników biorących udział w realizacji projektu  „Obudź swój potencjał-YEI”, którym rodzaj tego wsparcia został zarekomendowany przez doradcę zawodowego i trwał od 16 listopada do 29 listopada.

Kurs ECDL BASE trwał 60 godzin i obejmował zagadnienia z 4 modułów: 1. podstawy pracy z komputerem  2.podstawy pracy w sieci 3. przetwarzanie tekstów 4. arkusze kalkulacyjne. Szkolenie ukończyło się wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie umiejętności w wyżej wymienionych modułach.