Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne w ramach realizacji projektu „Obudź swój potencjał-YEI”

Wszyscy uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał-YEI” mają zapewnione wsparcie psychologiczne  w ramach warsztatów z psychologiem oraz indywidualnych spotkań. Grupowe wparcie miało za zadanie wzmocnić kompetencje społeczne młodzieży biorącej udział w projekcie, umotywować ją i zintegrować. W ramach warsztatów przeprowadzono szkolenie kształtujące umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach życiowych, zwiększenia samooceny oraz rozwiązywania hipotetycznych problemów czy sytuacji życiowych, które mogą wpływać na ich poczucie psychiczne. Wielu uczestników ma trudną sytuację rodzinną oraz problemy z brakiem wartości siebie, co znacznie utrudnia znalezienie im pracy, gdyż nie potrafią odpowiednio zaprezentować się pracodawcy. Dzięki warsztatom nabyły większą pewność siebie, nauczyły się jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

Zajęcia prowadziła doświadczona psycholog Katarzyna Jankowska, która dzięki wcześniejszej pracy z osobami młodymi łatwo nawiązał kontakt z uczestnikami. Zgodnie z wytycznymi zajęcia trwały 10 godzin na jedną grupę 10 osobową i trwały od 19 września do 23 września.

Z indywidualnego wsparcia psychologicznego skorzystała połowa z wszystkich osób biorących udział w projekcie. Podczas spotkań z psychologiem osoby te mogły opowiedzieć o swoich osobistych problemach związanych z rodziną, kontaktami z rówieśnikami, czy też uzależnieniami. Psycholog udzielała rad i motywowała do podejmowania konstruktywnych działań.