Zakończenie prac remontowych w segmencie A Zamku

 

23 grudnia 2016r. nastąpił odbiór robót związanych z remontem połaci wewnętrznej dachu segmentu wschodniego A Zamku Książęcego. W odebraniu robót wzięli udział: dyrektor CKiW OHP Przemysław Wróbel, administrator Zamku Jacek Kołodziejczyk, wykonawca Jan Lis właściciel Zakładu Dekarskiego, Jacek Kowalski kierownik budowy, inspektor nadzoru Andrzej Szczygieł oraz Łukasz Nadzieja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Po dokładnym zbadaniu zakresu wykonanych robót komisja uznała roboty za wykonane bez wad. Połać zewnętrzna tego skrzydła została odebrana 28 listopada 2016r. Łącznie wymieniono poszycie o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych, a koszt prac wyniósł ok. 420 tysięcy złotych.