Rozpoczęcie staży zawodowych w ramach „Obudź swój potencjał-YEI”

Wraz z nowym rokiem piętnastu uczestników projektu „Obudź swój potencjał” rozpoczęło staże zawodowe, które pozwolą im na wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas kursów zawodowych w praktyce.

W naszym Centrum dziesięć osób rozpoczęło staż jako przedstawiciele handlowi, trzy osoby jako spawacze, a dwie będą szkolić się w zawodzie kosmetyczki. Celem stażu jest zapoznanie uczestników projektu z funkcjonowaniem zakładów pracy oraz stosowanymi w nim procesami technologicznymi. Pracodawca ma za zadanie nie tylko zapewnić warunki do nauki zawodu, ale i opiekuna, który będzie sprawował opiekę nad uczestnikiem stażu- wdrażał go w zasady organizacji pracy, wykorzystywanymi w zakładzie procesami produkcyjnymi. Pracodawca, który przyjął uczestnika na staż zawodowy w ramach projektu otrzymał środki na wyposażenie stanowiska pracy stażysty.

Mamy nadzieję, że podczas trwającego 3 miesiące stażu nasi uczestnicy nabędą nowe umiejętności, poszerzą swoje kwalifikacje, a także wiedzę zawodową.