Spotkanie Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP

W dniu 03.02.2017r. Zarząd Związku Piłsudczyków RP zorganizował spotkanie Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP w sali im. Józefa Piłsudskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Spotkanie rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru Okręgu Gdańskiego ZP RP, odśpiewaniem hymnu Związku Piłsudczyków I Brygada oraz powitaniem gości wśród których byli: Stanisław Władysław Śliwa – Prezes ZK ZP RP, Wiesław Ząbek – Z-ca prezesa ZK ZP gen. ZP;Ks. Prałat dr Edmund Skalski – kapelan Okręgu Pomorskiego ZP RP.

Prezes Zarządu Krajowego ZP RP Stanisław Władysław Śliwa gen ZP omówił działalność Związku
w skali roku 2016 oraz odczytał list od Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza w ramach realizowanej współpracy w oparciu o ogólnopolskie porozumienie. Następnie Prezesi poszczególnych Okręgów omawiali zrealizowane działania i przedsięwzięcia oraz przedstawiali Plan Pracy na ro 2017r.

W ramach współpracy ze Związkiem Piłsudczyków w spotkaniu uczestniczyła Eliza Kołcz – Z-ca dyrektora CKiW OHP w Oleśnicy, która przedstawiła prezentację o zasadach funkcjonowania CKIW OHP w Oleśnicy oraz planowanych działaniach w ramach funkcjonowania drużyny piłsudczyków CKiW OHP w Oleśnicy.

Eliza Kołcz