Stop Dopalaczom

Podczas czwartkowego popołudnia młodzież wysłuchała pogadanki na temat szkodliwości dopalaczy, która  przeprowadzona została  przez wychowawców Centrum. Dowiedziała się jak negatywnie działają na organizm człowieka. Poznała nazwy dopalaczy oraz krótką charakterystykę każdego z nich. Podopieczni Centrum wykonali również okolicznościową gazetkę pt. ,,Stop Dopalaczom”, która znajduje się w jednej ze świetlic internatu.