Konferencja „Świat uzależnień – uzależnienia w polskim świecie. Teoria, badania, praktyka”

W dniach 8-9 czerwca 2017r. na Zamku Książęcym w Oleśnicy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Z „Świat uzależnień – uzależnienia w polskim świecie. Teoria, badania, praktyka”, zorganizowana przez Zakład Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z oleśnickim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. Centrum reprezentowała zastępca dyrektora Eliza Kołcz, która wystąpiła z prezentacją „Działania z zakresu profilaktyki uzależnień podejmowane wobec wychowanków OHP w Oleśnicy.”