Informacja z otwarcia ofert- remont wewnętrznej połaci dachu na segmencie "C" Zamku Książęcego w Oleśnicy

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.06.2017 r. w CKiW OHP w Oleśnicy dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieogranicznego na remont wewnętrznej połaci dachu na segmencie „C” Zamku Książęcego w Oleśnicy.

Przetarg: 
Przetargi rozstrzygnięte


Source: Przetargi