Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu wewnętrznej połaci dachu segmentu "C" Zamku Książęcego w Oleśnicy.

Zapytanie cenowe: 


Source: Przetargi