„i Ty możesz zostać sTwórcą”- harmonogram projektu

Nasze Centrum jest partnerem projektu „i Ty możesz zostać sTwórcą” Festiwal Nocy ze Sztuką organizowanego przez Spółdzielnię artystyczną MAK z Oleśnicy. Organizacja zajmuje się propagowaniem rozwoju edukacji artystycznej, wspieraniem dzieci niepełnosprawnych lub  z marginesu społecznego w rozwijaniu swoich pasji, działalnością oświatową i kulturalną- przygotowuje warsztaty, kursy artystyczne, festiwale sztuki, wystawy, happeningi.
Idea projektu „i Ty możesz zostać sTwórcą”  zakłada uczestnictwo w działaniach artystycznych, nocnych, gdzie uczestnik staje się nie tylko aktywnym odbiorcą, lecz elementem twórczego działania, współodpowiedzialnym za jego specyfikę oraz za relacje, które zachodzą między uczestników. Chcemy dotrzeć ze Sztuką do młodzieży i dzieci z Oleśnicy i powiatu oleśnickiego,  z różnych środowisk i grup wiekowych. Idea projektu zakłada uczestnictwo w działaniach artystycznych, nocnych oraz  podczas działań happeningowych  w   Biegu ze Sztuką   na Stawach Miejskich  , gdzie uczestnik  staje się nie tylko aktywnym odbiorcą, lecz elementem twórczego działania, współodpowiedzialnym za jego specyfikę oraz za relacje, które zachodzą między uczestnikami.  Prace powstałe w trakcie festiwalu będą prezentowane w MAKGalerii , w BiFK , na Zamku  i w przestrzeni miejskiej Oleśnicy, Dobroszyc, Sokołowic.

Terminy działań w trakcie festiwalu  –  ważne daty :  5   września ,  15   września, 30 września ,

6 -7  października,  20-21   października,  27  października,  17  listopada

Do udziału w festiwalu  zapraszamy wszystkie chętne dzieci, młodzież z placówek edukacyjnych, przedszkoli oraz szkół.

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Artystyczne „MAK”

 1. WSPÓŁORGANIZATORZY

Gminne Centrum Kultury im Anny Sojko,  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  w Oleśnicy, Szkoła Podstawowa w Sokołowicach,  Fundacja Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Warto Pomagać”

III. PATRONAT

Burmistrz Miasta Oleśnica, ASP  – Wydział Malarstwa i Rzeźby we Wrocławiu, Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy,   Panorama Oleśnicka, Oleśnica 24

 1. TEMAT:


 „   Gdy słońce było bogiem „

Organizatorzy pozostawiają młodym artystom swobodę wypowiedzi w interpretacji tematyki Festiwalu.

 1. KURATORZY:

Stowarzyszenie Artystyczne „MAK”

 1. HARMONOGRAM
 • do 25 września 2017  –  „Gdy słońce było bogiem

Nadsyłanie prac na konkurs plastyczny, konkurs ogłoszony 5 września, dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek edukacyjnych

 • 15  września 2017 (piątek) –  „ Złote ślady i malarski błysk ”
  Noc ze sztuką w szkole podstawowej w Sokołowicach ( reprezentacje 4 osobowe z danej szkoły) w godz. 18.00-22.00

Przygotowanie instalacji rzeźbiarskich do ustawienia w przestrzeni Sokołowic.

 • 30 września 2017 r. – „Bieg ze Sztuką”                                                                      Wydarzenia artystyczne z obszaru  nowoczesnych działań twórczych i malarskich, takie jak happening czy street art., w formie biegu ze sztuką,  które odbędą się przy czynnym udziale młodych mieszkańców Oleśnicy  na obszarze stawów miejskich przy ul. Spacerowej .               Wystawa pokonkursowa  i wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Gdy słońce było bogiem” .
 • 6-7 październik , 20-21 październik,  27-28 październik 2017 r. (piątek-sobota) –   „Nocne rozmowy w złotym blasku”

 

Noc ze sztuką w  Dobroszycach, na Zamku Oleśnickim, w MAK-u  w Oleśnicy,  w godz.18.00-02.00  (reprezentacje 4-5 osobowe ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)- działania plastyczne w trakcie nocy ze  sztuką  mają na celu stworzenie instalacji rzeźbiarskich , które zostaną zaprezentowane w przestrzeni miejskiej oraz wyłonienie  najlepszych młodych artystów w kategorii Sztuk  Plastycznych. Również odbędzie się sesja fotograficzna – portret w złocie, którego wystawa będzie przygotowana  na zamku.

 • 17 listopada 2017 r.   – „ Złota Kolacja Mistrzów”

Wystawa festiwalowa  „Gdy słońce było bogiem” instalacji rzeźbiarskich w przestrzeni miejskiej – rynek oleśnicki, dobroszycki i w Sokołowicach.

Wernisaż i wystawa w galerii MAK-u pt. „ W złocistym blasku”-  podsumowująca działania festiwalowe, dla wszystkich zwiedzających.