Działalność CKiW OHP w Oleśnicy podczas konferencji w województwie dolnośląskim

W dniach 28, 29, 31 sierpnia kolejno w Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu delegacja wychowawców z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy wzięła udział w cyklu konferencji dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek podsumowujących rok szkolny 2015/2016 oraz otwierających rok szkolny 2016/2017.

Korzystając z okazji wychowawcy CKiW OHP w Oleśnicy przedstawili ofertę programową Centrum zgromadzonym na konferencji i poinformowali o działalności instytucji na terenie całej Polski.

Podczas konferencji zgromadzonym zostało przedstawione podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017, wraz z rekomendacjami i wymaganiami na rok szkolny 2017/2018.

W tym roku szkolnym – zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. – struktura polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych uległa zmianie, a co za tym idzie – zmiana organizacji i polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018 tj. wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego; podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej; bezpieczeństwo w Internecie; odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych; wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek; wzmacnianie wychowawczej roli szkoły itp.

 

 

zdjęcie: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu